درس6تاریخ پنجم : خلافت امام حسن (ع) و قیام امام حسین(ع)

1- پس از شهادت حضرت علی(ع) چه کسی به خلافت رسید؟

2- معاویه پس از بیعت مردم با امام حسن(ع) چه کرد؟

3- چراامام با معاویه نجنگید؟

4- معاویه چگونه در میان لشکریان امام تفرقه انداخت؟

5- چرا معاویه با امام حسن(ع) صلح کرد؟ 

6- شرایط صلحنامه میان امام حسن(ع) و معاویه را بنویسید؟

7- امام حسن(ع) چگونه به شهادت رسید؟ 

8- پس از شهادت امام حسن(ع) معاویه چه کرد؟ 

9- نام دیگر بنی امیه چه بود؟ 

10- امام حسین(ع) چند سال امامت کرد؟

11- چرا امام حسین(ع) به طرف کوفه حرکت کرد؟

12- اما حسین(ع) در باره هجرت خود چه می فرماید؟ 

13- سرانجام امام حسین(ع) چه شد؟ 

14- واقعه کربلا چه نتایجی داشت؟ 

15- چه سلسله ای اصلا از ایرانیان در دربار خود استفاده نمی کردند؟

16- بنی امیه چند سال حکومت کردند؟ 

17- خلفای بنی امیه چند نفر بودند؟ 

/ 0 نظر / 23 بازدید