جدول سلسله های تاریخ پنجم

نام سلسله

مؤسس

پایتخت

زبان

پادشاه یا افراد معروف

وزیران یا افراد معروف

حادثه ی مهم

بناهای مهم

جنگ های مهم

از بین رفتن توسط

بنی امیه

معاویه

شام

عربی

معاویه- یزید

 

شهادت حضرت علی وامام حسین

 

صفین- کربلا

ابو مسلم خراسانی

بنی عباس

 

 

عربی

 

ابو مسلم خراسانی

شهادت ائمه

 

 

 

سامانیان

 

بخارا

فارسی

 

 

رواج زبان فارسی- مهاجرت اقوام ترک

 

 

 

غزنویان

 

 

ترکی

 

 

 

 

 

 

سلجوقیان

 

 

ترکی

 

خواجه نظام الملک

 

مدارس نظامیه

 

 

خوارزمشاهیان

 

 

ترکی

سلطان محمد خوارزمشاه

 

حمله مغول

 

جنگ با مغول ها

مغول ها

صفویه

شاه اسماعیل

اردبیل- قزوین- اصفهان

ترکی-فارسی

شاه اسماعیل-شاه عباس-شاه ساطان حسین

 

آزاد کردن بغدادوکربلاونجف

سی و سه پل،میدان نقش جهان و...

جنگ با ازبک ها و افغان ها

افغان ها

افشاریه

نادر شاه

مشهد

فارسی

نادرشاه

 

آزاد کردن ایران از دست افغان ها

 

حمله به هند

 

زندیه

کریم خان زند

شیراز

فارسی

کریم خان زند

 

 

بازار و مسجد وکیل و...

جنگ با عثمانی

آقا محمد خان قاجار

قاجاریه

آقا محمد خان قاجار

تهران

فارسی

آقا محمد خان – ناصر الدین شاه

امیر کبیر

تشکیل مجلس مشروطه

مدرسه دار الفنون

جنگ با روسیه- جنگ جهانی اول

انگلیس و رضا خان

پهلوی

رضا خان

تهران

فارسی

رضا خان

سید حسن مدرس- دکتر مصدق- آیت ا..کاشانی

قیام15 خرداد1342

 

جنگ جهانی دوم

قیام مردم به رهبری امام خمینی(ره)

جمهوری اسلامی

امام خمینی(ره)

تهران

فارسی

امام خمینی- آیت ا..خامنه ای...

شهید باهنر شهید مطهری...

جنگ تحمیلی 8 ساله

بهارستان- برج میلاد- سازندگی کشور

جنگ تحمیلی

 

/ 0 نظر / 5 بازدید