بخش پنجم علوم : تاریخچه زمین

1-کتاب تاریخ زمین شناسی چیست؟ 

2- زمین شناسان درباره گذشته زمین از چه راه هایی اطلاعات زیادی به دست می آورند؟ 

3- زمین شناسان با مطالعه سنگ های رسوبی به چه اطلاعاتی دست پیدا می کنند؟ 

4- سنگ های رسوبی چگونه تشکیل شده اند؟ 

5- چرا بعضی از لایه های سنگ های رسوبی از بعضی از دیگر نازک تر هستند؟ 

6- کدام لایه های سنگ های رسوبی قدیمی ترند؟

7- فسیل چیست؟ 

8- فسیل از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟ 

9- برای تشکیل بعضی از فسیل ها چه قدر زمان لازم است؟ 

10- فسیل ها ازچه چیز هایی تشکیل شده باشند؟ 

11- چرا از همه قسمت های بدن جانوران فسیل درست نمی شود؟ 

12- کسی که فسیل ها را مطالعه می کند چه آگاهی هایی باید داشته باشد؟ 

13- زمین شناسان گذشته را با چه زمانی مقایسه می کنند؟

14- اگر در بالای کوهی فسیل ماهی پیدا شود نشانه چیست؟ 

15- زندگی از کجا آغاز شد؟ 

16- موجودات کره زمین را به ترتیب پیدایش آن ها بنویسید.

17- چگونه زندگی بر روی خشکی ها آغاز شد؟ 

18- با پیدایش گیاهان آب و هوای کره زمین چه تغییری کرد؟ 

19- طول بعضی از خزندگان قدیمی به چند متر می رسید و به آن ها چه می گفتند؟

20- دایناسور چه معنایی دارد؟ 

21- دایناسور ها در حدود چند میلیون سال قبل از میان رفتند؟

22- پس از نابودی دایناسورها چه گروهی از جانوران زیاد شدند؟ 

23- با زیاد شدن پرندگان و پستانداران، گیاهان دچار چه تغییراتی شدند؟

24- عقیده زمین شناسان درباره وضعیت خشکی ها و دریا های زمان های بسیار قدیم  زمین چیست؟

25- در چند میلیون سال قبل خشکی قدیمی بزرگ شروع به تقسیم شدن کرد؟ 

26- در ابتدا خشکی قدیمی بزرگ چگونه تقسیم شد؟

27- قاره ها چگونه به وجود آمدند؟ 

/ 0 نظر / 4 بازدید