درس ششم مدنی پنجم : وحدت

1- نشانه های جامعه اسلامی چیست؟ 

2- یکی از مهم ترین نشانه های جامعه اسلامی چیست؟ 

3- چرا مسلمانان باید با یکدیگر وحدت داشته باشند؟

4- در چه زمانی دشمنان به آسانی با مسلمانان را شکست می دهند؟ 

5- خداوند در قرآن درباره وحدت و تفرقه چه می فرماید؟ 

6- انقلاب اسلامی ما با چه عواملی به پیروزی رسید؟

7- پس از پیروزی انقلاب ، مردم اجازه چه کاری را به دشمنان نمی دهند؟

8- پس از پیروزی انقلاب ، وظیفه مردم چیست؟ 

9- چه چیزی در بین تمام مسلمانان جهان مشترک است؟ 

10- ملت ایران در چه چیزهایی موارد مشترک دارند؟ 

/ 0 نظر / 15 بازدید