بستن برنامه ای که قفل شده است

اگر برنامه ای در کامپیوتر قفل شد،به طور هم زمان کلید های Ctrl+Alt+Delets را نگه داشته تا کادر Windows task manager باز شود. در این جا برروی نام برنامه کلیک کرده سپس دکمه End process را کلیک کرده و در کادر بعد روی Yes کلیک می کنیم.( اگر نام برنامه در لیست نبود روی زبانه Applications کلیک می کنیم تا نام برنامه را پیدا کنیم)

/ 0 نظر / 14 بازدید