اختصاص قسمتی از هارد به رم

اگر رم سیستم شما پایین است می توانید مقداری از هارد دیسک را به عنوان رم معرفی کنید و اینکار باعث افزایش سرعت کامپیوتر می شود.
 برای اختصاص قسمتی از هارد دیسک به عنوان رم ابتدا روی My computer  کلیک راست کرده و Properties را انتخاب کنید.


با این کار پنجره ای برای شما باز می شود. از زبانه Advanced  به قسمت Performance رفته و گزینه Settings را انتخاب کنید. وارد قسمت  Option performance و در این قسمت زبانه Advanced را انتخاب کنید.


در قسمت Virtual memory گزینه Change را انتخاب کنید.


در این قسمت مقدار رمی را که به طور پیش فرض انتخاب شده است را مشاهده می کنید که معمولا در رم های 256 این مقدار بین 384 تا 768 متغیر است.


درایوی را که می خواهید در آن مقدار فضایی به رم اختصاص دهید، انتخاب کنید و گزینه Custom size را فعال کنید و مقدار مورد نظر را در این قسمت وارد کنید، کلید Set زا زده و تمامی پنجره های باز نشده را Ok کنید و کامپیوتر را Restart کنید.

/ 0 نظر / 30 بازدید