درس نهم جغرافی : ارمنستان

1-ارمنستان از شرق با چه کشوری همسایه است؟

2- در جنوب ارمنستان کدام کشور ها قرار دارند؟ 

3- در غرب ارمنستان چه کشوری قرار دارد؟ 

4- در شمال ارمنستان چه کشوری قرار دارد؟ 

5- نام دریاچه ارمنستان چیست؟ 

6- رود مرزی ایران و ارمنستان چیست؟ 

7- آب و هوای ارمنستان چگونه است؟ 

8- رود ارس مرز بین کدام کشور ها با ارمنستان است؟

9- دین و زبان مردم ارمنستان چیست؟ 

10- پایتخت ارمنستان چه شهری است؟ 

11- نام محصولات کشاورزی ارمنستان را بنویسید. 

12- از دیگر فعالیت هایی که در کشور ارمنستان رونق دارد چه چیز را می تون نام برد؟ 

13- صنایع مهم ارمنستان را نام ببرید.

14- ارمنستان در کدام طرف ایران قرار دارد؟ 

15- مهم ترین رود ارمنستان چه رودی است؟

/ 0 نظر / 15 بازدید