درس هفتم علوم : زمین نا آرام

1-فاصله سطح زمین تا مر کز آن چه قدر است؟ 

2- دانشمندان حدس می زنند زمین مانند چیست؟

3- زمین چند لایه دارد؟

4- جنس پوسته از چیست؟ 

5- در پوسته زمین چه چیزهایی وجود دارد؟ 

6- کدام یک از لایه های زمین برای ما بسیار مهم است؟

7- جنس گوشته از چیست؟

8- در مرکز زمین چه قسمتی است؟ 

9- جنس هسته از چیست؟ 

10- آتشفشان چگونه درست شده است؟ 

11-مخروط آتشفشان چگونه درست می شود؟

12- چه چیز هایی از دهانه آتشفشان خارج می شود؟

13- خاکستر آتشفشان چیست؟

14- آیا یک آتشفشان همیشه فعالیت می کند؟ 

15- آیا خطر زلزله در همه جای زمین وجود دارد؟

16- چه عواملی در خرابی های زمین لرزه مؤثر است؟

17- چرا زلزله در روستا ها خرابی های بیشتری به بار می آورد؟

18- آخرین زلزله مهم ایران در چه سالی و در کجا روی داد؟ 

19- اگر هنگام وقوع زلزله در داخل ساختمان هستیم چه کار کنیم؟

20- اگر هنگام وقوع زلزله در داخل ساختمان هستیم از چه محل هایی دوری کنیم؟ 

21- هنگام وقوع زلزله درکوچه و خیابان هستیم از چه محل هایی دوری کنیم؟

22- هنگام وقوع زلزله دراستادیوم ورزشی،سالن سینما و یا کلاس درس هستیم چه کار کنیم؟

23- نکته مهم در مدت زمین لرزه چیست؟ 

24- نام چند آتشفشان معروف که در ایران قرار دارند را بنویسید. 

/ 0 نظر / 4 بازدید