درس اول تاریخ- ظهور اسلام

1-دین اسلام از کجا طلوع کرد؟

2- در هنگام ظهور اسلام وضعیت مردم عربستان چگونه بود؟

3- عرب ها به چه صورت زندگی می کردند؟

4- یکی از معروف ترین قبیله های عرب چه نام داشن؟

5- مهم ترین شهر عربستان چه نام داشت؟

6- چرا مکه مهم ترین شهر عربستان بود؟

7- چگونه خانه کعبه به بتکده تبدیل شد؟

8-حضرت محمد در کجا به دنیا آمد؟

9- نام پدر و مادر حضرت محمد چه بود؟

10- عبدالله فرزند چه کسی بود؟

11- آیا حضرت محمد پدرش را دید؟

12- پیامبر مادرش را  در چه سنی از دست داد؟

13- بعد از مادر سرپرستی پیامبر را چه کسی بر عهده گرفت؟

14- پیامبر پدر بزرگش را در چه سنی از دست داد؟

15- بعد از فوت پدر بزرگ پیامبر چه کسی سرپرستی او را بر عهده گرفت؟

16- چرا به پیامبر محمد امین می گفتند؟

17- نام همسر پیامبر چه بود و در چه سنی با او ازدواج کرد؟

18- حضرت خدیجه ثروتش را در چه راهی مصرف کرد؟

19- آرزوی پیامبر قبل از اسلام چه بود؟

20- چرا پیامبر قبل از اسلام به غار حرا می رفت؟

21- حضرت محمد در چه سنی به پیامبری بر گزیده شد؟

22- بعثت یعنی چه؟

23- نخستین کسا نی که مسلمان شدند چه کسانی بودند؟

/ 0 نظر / 10 بازدید