درس 8 مدنی پنجم: تعاون

1- تعاون چیست؟ 

2- نمونه هایی از تعاون را در جامعه نام ببرید؟ 

3- انفاق یعنی چه؟ 

4- خداوند در قرآن در مورد کارهای نیک چه می فرماید؟ 

5- برای کمک رسانی به افراد نیازمند چه مؤسساتی به وجود آمده است؟ 

6- کار هلال احمر چیست؟ 

7- کار کمیته امداد چیست؟ 

8- وقف چیست؟ 

9- نمونه هایی از وقف در گذشته را بنویسید. 

10- نمونه هایی از وقف در زمان حال را بنویسید. 

11- جشن نیکوکاری در چه روزهایی برکزار می شود؟

12- چه کسانی با نیروی فکر و دانش خود به مردم کمک می کنند؟

13- رابطه افراد جامعه نسبت به هم چیست؟

/ 0 نظر / 22 بازدید